Slīppapīru pielietojums pēc to tipa un gradācijas

07.17.2024 [0]

Slīpēšanas rekomendācijas

Šis pārskats parāda kādu slīpmateriāla nobeiguma graudainību pielietot uz atiecīgās virsmas vai materiāla. Nav ieteicams pielietot lielāku graudainības soli par 100 sausajiem slīppapīriem (piem. 80-180-280) un soli 200 ūdensizturīgajiem slīppapīriem (piem. 400-600-800). Nelietojiet slīppapīru kas paredzēts slīpmašīnai strādājot ar roku!

Norādītie graudainības lielumi ir aptuveni un krāsu materiāli ir vispārināti. Par konkrēta materiāla slīpēšanu var uzināt no tā ražotāja Tehnisko Datu Lapas.

Tāpat ir jānēm vērā ka dažādu slīpmateriālu ražotāju graudainības gradācijas var nedaudz atšķirties viena no otras.

Pielietojums

slīpēšanai

Slīpmašīna

ar ūdeni

Slīpmašīna

sausi

Ar roku

Ar ūdeni

Ar roku

sausi

Var pārklāt ar:

Krāsas noņemšana


80

180

220

80

120

180

80

180

220


Krāsas robežu slīpēšana


80

180

220

80

120

180

80

180

280>320

PE špricšpakt.

2K HS Pildošā grunts

PE (poliestera) špakteles slīpēšana

tikai sausi

80

180

280

tikai sausi

80

180

280>320

PE špricšpakt.

2K HS Pildošā grunts

PE špricšpakteles

slīpēšana

tikai sausi

180

280

tikai sausi

180 >280

2K HS pildošā grunts, skābā grunts, 1K primers

2K HS pildošās grunts slīpēšana

800

1000

280

360

400/500

400

800

1000

280

320/360

400/500

Sintētiskā 1K

2K akrils

Bāze/ ūdens bāze

Skābās grunts slīpēšana

800

1000

360

800

1000

360

400

2K akrils, 1K

Bāze

Krāsojuma slīpēšana

800

800

500

320

360

400

600

800

1000

280 320

400

Sintētiskā 1K

2K akrils

Bāze


Apakaļ

Jautāt autokrāsu ekspertiem