2K HS Plus laka P190-6690

07.17.2024 [0]
2K HS Plus Laka P190-6690

Produkts


P190-6690

2K HS+ Laka

P210-870

2K HS Cietinātājs – express

P210-872

2K HS Cietinātājs – ātrs

P210-875

2K HS Cietinātājs – vidējs

P850-1692/-1693/-1694

(P850-1491/-1492)

2K Low VOC Šķīdinātājs

(2K Šķīdinātājs)

P852-1685

2K HS+ Lakas akselerators

P850-1601 (P850-1401)

Salaidumu šķīdinātājs

 
PRODUKTA APRAKSTS

P190-6690 ir divkomponentu akrila HS laka. Tā nodrošina cietu un izturīgu lakas pārklājumu ar

teicamu spīdumu, piemērojama visu tipu krāsojuma remontdarbiem.

P190-6690 lakai piemīt daudzpusīgas izmantošanas iespējas, sākot ar 10 minūšu Express ciklu

pie 60C (metāla temperatūras) visātrākajam nelielu laukumu remontam, līdz 40 minūšu

žāvēšanas ciklam pie 60C, uzklājot laku pie augstām temperatūrām.

P190-6690 ir izstrādāta paredzot uzklāšanu ar HVLP vai atbilstoša tipa krāsošanas pistoli.

Uzklāšana var tikt veikta divos veidos – standarta, ar divām atsevišķām kārtām, vai ar ”vienu

piegājienu”, kurā tiek uzklāta 1 viegla/vidēja kārta, kam tulīt seko pilna kārta, bez

starpžāvēšanas stap šīm kārtām. Uzklājot ”vienā piegājienā” samazinās kopējais laiks un

iespējams ievērojami ietaupīt materiālos resursus.
Kombinācijā ar Aquabase, sistēma atbilst 420g/L VOC limitam.
 

PIEMĒROJAMĀS VIRSMAS/ SAGATAVOŠANA

P190-6680 ir paredzēta uzklāšanai -

- P965-line Aquabase™ ūdens bāzes krāsas

- Sagatavota esošā krāsojuma labā stāvoklī. (noslīpēts ar Scotchbrite™ vaiMirlon un/vai Matēšanas pastu P562-100, pēc tam attaukots ar P980-251, īsi pirms lakas uzklāšanas.

 

 

ŠIE PRODUKTI IR PAREDZĒTI PROFESIONĀLAI AUTO KRĀSOŠANAI TIKAI PĒC IEPAZĪŠANĀS AR TO RĀŽOTĀJA MATERIĀLU DROŠĪBAS DATU LAPĀM


2K HS Plus Laka P190-6690

PROCESA APRAKSTS


Standarta un lēnā – uzklāšana pie paaugstinātas temperatūras sistēma

Ātrā sistēma


P190-6680 3 daļas

P210-875/-877 1 daļa

P 850-1692/-1693/

-1694 0.6 daļas

 

P190-6680 3 daļas

P210-872 1 daļa

P850-1692/-1693/

-1694 0.6 daļas


18-20 sek. DIN4 pie 20°C

(23-26secs. BSB4)

18-20 sek. DIN4 pie 20°C

(23-26secs. BSB4)


Izmantošanas laiks 20°C: 2-2.5 stundas Izmantošanas laiks 20°C: 60-90 min.

Ieteicams pievienot lakai cietinātāju un šķīdinātāju neilgi pirms uzklāšanas.


Materiāla padeve

Ar augšējo padevi : 1.2-1.4 mm

Ar apakšējo padevi : 1.4-1.6 mm

Spiediens : 0.7 bar/10 psi max

(gaisa galvā)

Materiāla padeve

Ar augšējo padevi : 1.2-1.4 mm

Ar apakšējo padevi : 1.4-1.6 mm

Spiediens : 0.7 bar/10 psi max

(gaisa galvā)


1. Metode - uzklāt 2 atseišķas kārtas, kas ir 50-60 mikroni nožāvētam krāsojumam

VAI

2. Metode - uzklāt 1 vieglo kārtu, kurai nekavējoties seko 1 pilna kārta, kas kas ir 45-50 mikroni nožāvētam krāsojumam.


Apžūšanas laiks starp kārtām:-

Pie uzklāšanas metodes 1. 5-7 min atkarībā no lietotās cietinātāja/ šķīdinātāja kombinācijas un krāsošanas cameras parametriem

Pie uzklāšanas metodes 2. krāsojot apjomā līdz 3 detaļām, 2-3 minūtes. No 3 dataļām un vairāk, apžūšanas laiks nav nepieciešams.

Apžūšanas laiks pirms pamat zāvēšanas 0-5 min. atkarībā no krāsošanas kameras parametriem.

Apžūšanas laiks starp kārtām:-

Pie uzklāšanas metodes 1. 5-7 min atkarībā no lietotās cietinātāja/ šķīdinātāja kombinācijas un krāsošanas cameras parametriem

Pie uzklāšanas metodes 2. krāsojot apjomā līdz 3 detaļām, 2-3 minūtes. No 3 dataļām un vairāk, apžūšanas laiks nav nepieciešams.

Apžūšanas laiks pirms pamat zāvēšanas 0-5 min. atkarībā no krāsošanas kameras parametriem.


Žāvēšanas laiks pie metāla temp :

P210-875 P210-877

70°C : - 20 minūtes 25 minutes

60°C : - 35 minūtes 40 minutes

50°C : - 70 minūtes 80 minutes

Servisa laiks : gatavs tiklīdz atdzisis

Pie 20°C :

Putekļdrošs - 40-50 min. 60 minūtes

Pieskāriendrošs - 6 stundas 8 stundas

Servisa laiks : - 16 stundas 24 stundas

Žāvēšanas laiks pie metāla temp:

P210-872

70°C : - 15 minūtes

60°C : - 25 minūtes

50°C : - 50 minūtes

Servisa laiks : gatavs tiklīdz atdzisis

Pie 20°C :

Putekļdrošs - 20-30 min.

Pieskāriendrošs - 4 stundas

Servisa laiks : - 12 stundas


Īsie viļņi : 8-15 min. pie max. jaudas

(atkarībā no krāsas toņa un IR aprīkojuma parametriem)

2K HS Plus laka P190-6690

PROCESA APRAKSTS


Express sistēma

Super Express sistēma


P190-6690 3 daļas

P210-870 1 daļa

P 850-1692/-1693/

-1694 0.6 daļas

 

P190-6690 3 daļas

P210-870/-872 1 daļa

P850-1685 0.6 daļas


18-20 sek. DIN4 pie 20°C

(23-26secs. BSB4)

18-20 sek. DIN4 pie 20°C

(23-26secs. BSB4)


Izmantošanas laiks 20°C: 30-40 min. Izmantošanas laiks 20°C: 15-20 min.

Express sistēmā pievienot lakai cietinātāju un šķīdinātāju īsi pirms uzklāšanas.


Materiāla padeve

Ar augšējo padevi : 1.2-1.4 mm

Ar apakšējo padevi : 1.4-1.6 mm

Spiediens : 0.7 bar/10 psi max

(gaisa galvā)

Materiāla padeve

Ar augšējo padevi : 1.2-1.4 mm

Ar apakšējo padevi : 1.4-1.6 mm

Spiediens : 0.7 bar/10 psi max

(gaisa galvā)


2. Metode - uzklāt 2 atseišķas kārtas, kas ir 50-60 mikroni nožāvētam krāsojumam

VAI

3. Metode - uzklāt 1 vieglo kārtu, kurai nekavējoties seko 1 pilna kārta, kas kas ir 45-50 mikroni nožāvētam krāsojumam.


Apžūšanas laiks starp kārtām:-

Pie uzklāšanas metodes 1. 5-7 min atkarībā no lietotās cietinātāja/ šķīdinātāja kombinācijas un krāsošanas cameras parametriem

Pie uzklāšanas metodes 2. krāsojot apjomā līdz 3 detaļām, 2-3 minūtes. No 3 dataļām un vairāk, apžūšanas laiks nav nepieciešams.

Apžūšanas laiks pirms pamat zāvēšanas 0-5 min. atkarībā no krāsošanas kameras parametriem.

Apžūšanas laiks starp kārtām:-

Pie uzklāšanas metodes 1. 5-7 min atkarībā no lietotās cietinātāja/ šķīdinātāja kombinācijas un krāsošanas cameras parametriem

Pie uzklāšanas metodes 2. krāsojot apjomā līdz 3 detaļām, 2-3 minūtes. No 3 dataļām un vairāk, apžūšanas laiks nav nepieciešams.

Apžūšanas laiks pirms pamat zāvēšanas 0-5 min. atkarībā no krāsošanas kameras parametriem.


Žāvēšanas laiks pie metāla temp :

P210-870

60°C : - 15 minūtes

50°C : - 30 minūtes

Servisa laiks : gatavs tiklīdz atdzisis

Pie 20°C :

Putekļdrošs - 20min.

Pieskāriendrošs - 2 stundas

Servisa laiks : - 8 stundas

Žāvēšanas laiks pie metāla temp:

60°C : P210 -870/ 10 min. -872/ 20 min

50°C : P210-870/ 20 min. -872/ 40min

Servisa laiks : gatavs tiklīdz atdzisis

Pie 20°C :

Putekļdrošs - 15-20 min.

Pieskāriendrošs - 1.5-2 stundas

Servisa laiks : - 6-8 stundas

(atkarībā no izmantotā cietinātāja -870 vai -872)


Īsie viļņi : 8-15 min. pie max. jaudas

(atkarībā no krāsas toņa un IR aprīkojuma parametriem)

2K HS Plus laka P190-6690

PROCESA APRAKSTS

SALAIDUMU VEIDOŠANA

Uzklāt laku uz visas detaļās vai līdz lauzuma līnijai. Ja nepieciešams salaidums, uzklāt laku pilnībā uz bāzes krāsas un veidot salaidumu uz iepriekš sagatavotās (nomatēta, attaukota). Sausais lakojums var tikt sapludināts uzklājot salaiduma šķīdinātāju P850-1601 (P850-1401)

Plašāka informācija par salaidumu veidošanu skat. Sadaļu bāzes krāsas/lakas salaidumu veidošāna.

LAKAS TONĒŠANA

Atsevisķiām bāzes krāsām pareizā toņa iegūšanai ir nepieciešams uzklāt tonēto laku (norādes krāsas receptēs). Kad tas ir nepieciešams, saskanā ar formulu lakai P190-6680 pievieno līdz 20% ierobežota skaita 2K sistēmas mikskomponenetus.

Lakas maksimālas noturības panākšanai ieteicams pēdējo lakas kārtu uzklāt netonētu.

CIETINĀTĀJA UN ŠĶĪDINĀTĀJA IZVĒLE

P210-877 Ideāli piemērots liela darba apjoma gadījumā pie paaugstinātas uzklāšanas temperatūras (>34ºC). Žūšanas laiks 40 minutes pie 60°C metāla temperatūras.

P210-875 Nodrošina standarta 35 min. pie 60°C metāla temp. žāvēšanas ciklu visa apjoma darbiem

P210-872 Ideāli piemērots ātram procesam vidēja apmēra darbiem (2-3 detaļas) 25min./ 60°C

P210-870 Nodrošina ātru procesu neliela un vidēji liela apmēra darbiem 10 - 15min./60°C

Izvēlotie šķīdinātāju noteicošie faktori ir uzklāšanas temperatūra, gaisa apmaiņas intensitāte un darba apjoms. Zemāk minētajiem parametri ir kā vadlīnijas:-

Šķīdinātājs : Ideālās temperatūras robežas :

P850-1692 līdz 22°C

P850-1693 20-32°C

P850-1694 virs 30°C

P852-1685 līdz 25°C

Pamatā ieteicams lietot lēnākus šķīdinātājus krāsošanas kamerās ar ātru gaisa apmaiņu, lielāka apjoma darbiem vai augstākām uzklāšanas temperatūrām. Ātrāki šķīdinātāji ieteicami krāsošanas kamerās ar lēnu gaisa apmaiņu, maza apjoma darbiem vai pazeminātām uzklāšanas temperatūrām.
 
LAKAS TEMPERATŪRA
Līdzīgi kā citiem materiāliem, optimālās uzklāšnas īpašības tiek sasniegtas ja materiāli pirms lietošanas ir sasnieguši istabas temperatūru (20-25°C). Tas īpaši svarīgi ir strādājot ar HS sistēmu. Stingri ieteicams aukstu krāsu materiālu pirms uzklāšanas sasildīt vismaz līdz 15°C. Zemāk par šo temperatūru lakas uzklāšanās īpašības būs ievērojami pasliktinātas
 
 INFRA-SARKANO STARU ŽĀVĒŠANA
Žāvēšanas laiks ir atkarīgs no krāsas toņa un izmantotā IR aprīkojuma parametriem. Skat. IR iekārtas ražotāja lietošanas instrukcijas. Uzklājot uz Aquabase bāzes krāsas, nozīmīgi ir pārliecināties, ka pirms lakas uzklāšanas tā ir pilnībā nožuvusi.
 
PĀRLAKOŠANA
P190-6690 uzklājot ar kādu no iepriekš aprakstītajām metōdēm ir pilnībā pārlakojama pēc “servisa laika” beigām.
 

SPĪDUMA PAKĀRES SAMAZINĀŠANA

P190-6690 lakas spīduma pakāpi var samazināt pievienojot 2K matieri P565-554 saskaņā ar krāsas recepti

Alternatīvi var izmantot sekojošas vadlīnijas :-

Spīduma pakāpe : P190-6690          P565-554

Pusmatēts              2 daļas (67%)     1 daļa (33%)

“Olas čaumalala”      3 daļas(60%)      2 daļa (40%)

Matēts                   1 daļa (50%)      1 daļa (50%)

Šis maisījumam ir jāpievieno cietinātājs un šķīdinātājs kā standarta gadījumā. Ja matēta laka tiek uzklāta uz plastmasas daļām, skat. Nexa Autocolor informāciju par plastmasu krāsošanu.


2K HS Plus Laka P190-6690

PROCESA APRAKSTS

DEFEKTU NOVĒRŠNA UN PULĒŠANA

Normālā gadījumā P190-6690 lakai pulēšana nav nepieciešama. Ja nepieciešams, putekļus un citus defektus var izslīpēt ar P1500 vai smalkāku abrazīvu, pēc tam pulējot ar mašīnu izmantojot augstas kvalitātes pulēšnas materiālus kā SPP sistēmā. Pulēšanu vieglāk ir veikt 24 stundu laikā pēc “servisa laika”.
 

PIEZĪME

Izmantojot divkomponentu materiālus stingri ieteicams izmazgāt krāsošanas pistoli uzreiz pēc krāsošanas.
 

MAISĪJUMA SAGATAVOŠANA

Ieteicams lakas darba maisījuma sagatavošanu veikt uz svariem vadoties pēc zemāk tabulā norādītajiem svara lielumiem. Tas nodrošina precīzāku maisījuma proporciju ievērošanu. Svara lielumi noteikti komulatatīvā secībā – t.i. pieskaitot vienu lielumu nākošajam.


SVARA LIELUMI

Nepieciešamais lakas darba maisījums

Svars

P190-6690

Svars

P210-870/-872/-875/

-877

Svars

P850-1692/1693/1694 / P852-1685

0.1 L

65 g

88 g

98 g

0.2 L

129 g

175 g

196 g

0.25L

161 g

219 g

245 g

0.33L

213 g

289 g

324 g

0.5L

323 g

438 g

491 g

0.75L

484 g

656 g

736 g

1.0L

645 g

875 g

982 g

1.5L

968 g

1312 g

1473 g

2.0L

1291 g

1750 g

1964 g

2.5L

1613 g

2187 g

2454 g

Apakaļ

Jautāt autokrāsu ekspertiem